5. pracovné stretnutie
Sekcie ambulatných ortopédov

Február 2024, Rajecké Teplice

Pracovné stretnutie SAO v Rajeckých Tepliciach 7.- 9. február 2024 privítalo dvojnásobné množstvo účastníkov aj partnerov oproti roku 2023. Vzostupný trend spolupráce ortopédov naprieč celým Slovenskom je veľkou výzvou, ktorú SAO s rešpektom a radosťou prijíma. SAO vyslovuje poďakovanie partnerom, ktorí neúnavne a dlhodobo podporujú aktivity ortopedickej komunity. 

Odborný program podujatia bol bohatý na odborné prednášky aj množstvo workshopov. Veľký záujem vzbudil workshop Injekčné techniky, kde mali účastníci možnosť si vyskúšať podanie rôznych preparátov priamo na sebe. Špeciálne techniky na liečbu bolesti modernými injekčnými preparatmi sú dennodennou súčasťou práce ambulantných ortopédov. Vyžadujú zručnosti a znalosti, ktoré tieto workshopy ponúkajú. Priestor na zdokonalenie v injekčných technikách bude najbližšie na kongrese športovej medicíny v Senci, kam účastníkov organizátori srdečne pozývajú.

USG prístroje budú v blízkej dobe súčasťou takmer každej ortopedickej ambulancie. USG zobrazenie umožňuje zrýchlenie diagnostiky, skoršiu aplikáciu liečby a podávanie injekčných preparátov cielene k dotknutým štruktúram muskuloskeletálneho systému. P.Chovanec na USG workshope predstavil benefity a  špecifiká diagnostiky. Pozval účastníkov na Advance Kurz, ktorý sa bude konať 18.2.2024 v Bratislave.

Obľúbený workshop s otázkami a odpoveďami na tému Prevencie a liečby osteoporózy už tradične viedla S.Dubecká. Excelentná medziodborová spolupráca pokračuje a ďalší TeamWork na tému porózy bude v Košiciach a v Martine v septembri a novembri 2024.

Odborný blok s témou ortopédie so zameraním na deti a onkoortopédiu moderoval skvelý ortopéd T.Tomáš, prednosta ortopedickej kliniky Masarykovej Univerzity z Brna. Prehľadové prednášky a názornými kazuistikami boli veľkým odborným prínosom pre všetkých účastníkov v sále. Záznamy z akcie si môžete pozrieť v Archíve SAO kliknutím na tlačidlo Záznamy z podujatia.

Úhradou poplatkov za podujatia podporujete činnosť SAO tímu.  Ďakujeme

Stretnutie v Rajeckých Tepliciach prinieslo aj viaceré premiéri. Po prvý krát sa stretnutia SAO zúčastnili významní predstavitelia Sociálnej poisťovne z Bratislavy Blok moderovala hlavná odborníčka pre Všeobecné lekárstvo A.Šimková spolu s M.Kučom. Detailne rozobrali tematiku ePN v ambulancii ŠAS. Otázkou ostáva, komu ePN prináša benefity. Účastníci sa zhodli, že ePN u ŠAS prináša viac komplikácií ako benefitov. Ortopédi odmietli ePN ako povinnosť pre ŠAS. Unikátna spolupráca so Sociálnou poisťovňou a všeobecnými lekármi pokračuje a SAO sa plánuje posudkovej činnosti venovať na ďalších stretnutiach. Ďalšou významnou premiérou bola účasť zástupcov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Riaditeľka I.Pačková s manažérkou revíznych činností P.Szaboovou priniesli dátovú analýzu ambulantnej ortopédie v číslach. Spoločne s dlhodobými partnermi SAO, zástupcami poisťovne Dôvera pod vedením I.Hybranta, riaditeľa revíznych činností, si vypočuli podnety a hodnotenie reálnej ambulantnej praxe od účastníkov stretnutia.

Veľmi zaujímavé dátové analýzy zo všetkých poisťovní nájdete v pravej časti tejto stránky.

Poisťovňa Union zastúpená riaditeľkou I.Dúbravovou, zo zdravotných dôvodov poslala informácie mailom a prisľúbila účasť na niektorom z ďalších stretnutí. Bodovaním sa účastníci stretnutia zaoberali počas všetkých troch dní. Diskutovali o zakázaných kombináciách výkonov a neuznávaných výkonoch. Dobrou správou je, že všetci lídri moderovanej diskusie zo zdravotných poisťovní, sa spoločne s účastníkmi zhodli na nutnosti dofinancovania ambulantnej sféry. Uznali nezrovnalosti v predpisoch a legislatívnych dokumentoch, ktoré sa týkajú odbornosti ortopédia. Vyslovili nádej, že nový katalóg výkonov, ktorý by mal vstúpiť do platnosti v roku 2025,  by mohol priniesť efektívnejšie ohodnotenie výkonov v ortopedických ambulanciách. Konsenzom účastníkov je dokument, obsahujúci žiadosť o navýšenie bodového hodnotenia výkonov v ortopedickej ambulancii, ktorý bol odoslaný do všetkých zdravotných poisťovní na konci marca 2024. V komunikácii s predstaviteľmi zdravotných poisťovní plánuje SAO naďalej intenzívne pokračovať. 

Fotogaléria
z podujatia

Povedali po akcii