O nás

Každý, kto operuje, tak aj ambuluje

Vážení kolegovia, priatelia a sympatizanti práce ortopédov a traumatológov

Ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete nasledujúcim riadkom. Vítame Vás v tíme ortopédov, traumatológov, fyzioterapeutov a sestier, ktorí nestrácajú nádej, vieru a optimizmus a sú ochotní venovať svoj čas, nápady a potenciál k rozvoju a popularizácii nádherného medicínskeho odboru ortopédia. Významnou súčasťou odboru ortopédia sú lekári a sestry na ortopedických oddeleniach, ale aj v ortopedických ambulanciách, kde poskytujú denne zdravotnú starostlivosť tisíckam pacientov. Povolanie lekára  v ambulancii predpokladá jeho multidisciplinárne vzdelanie nielen v oblasti ortopédie, ale aj v odbore manažmentu, legislatívy, psychológie,  komunikácie, informatiky, telemedicíny a IT technológií. A vyžaduje tiež ekonomické zručnosti.

Sekcia ambulantných ortopédov (SAO) je súčasťou Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS) a združuje sympatizantov kolegov lekárov naprieč medicínskym spektrom. Nevyhnutnosť multidisciplinárnej spolupráce nás baví a spája. Množstvo aktivít, ktoré sme doposiaľ realizovali nás motivovalo k založeniu Sekcie ako organizovaného tímu s potenciálom, ktorý môže byť podporený projektami, partnermi či darmi. Jasným cieľom nášho tímu je zvýšiť medicínske povedomie laickej verejnosti o ochoreniach a úrazoch pohybového aparátu, o prevencii a liečbe. Druhým cieľom je spájanie odborníkov rôznych medicínskych odborov a multidisciplinárny pohľad na pacienta. Aktívne sa podieľame na tvorbe moderných digitalizovaných online projektov, ktoré ponúkajú výrazný potenciál na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a organizovanie “cesty pacienta” medzi všeobecnými lekármi a špecialistami. Podporujeme preventívne programy a pripravujeme spustenie nových.

S radosťou sme prijali informáciu o možnosti prepojenia Slovenskej a Českej ortopédie práve týmto časopisom a pracujeme na prípravách realizácie partnerstva.  Sekcia ambulantných ortopédov je nápomocným orgánom ambulantnej sféry a má ambíciu pomáhať zlepšiť situáciu vo vzťahu lekárov a pacientov s ochoreniami pohybového aparátu. Vaše podnety, nápady, inšpirácie a ponuky spolupráce nám zasielajte emailom alebo sa skontaktujme telefonicky. Sme ochotne k dispozícii. 

Ďakujeme, že s Vami zostaneme v kontakte. 

s úctou za Tím SAO
MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA, MBA, 

Gestor Sekcie ambulantných ortopédov

Výbor SOTS schválil návrh na založenie Sekcie ambulantných ortopédov na svojom zasadnutí v rámci Jesenného kongresu SOTS v Tatrách 26.10.2019. MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH bez váhania podporil túto myšlienku a odvážne prijal pozíciu GESTORA SAO ako zvoleného zástupcu z Výboru SOTS. Andy ďakujeme.

svec

MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť ortopédie.

Je Prednostom najstaršej ortopedickej kliniky v bývalom Československu, ale aj v širšom regióne bývalej rakúsko-uhorskej monarchie I.Ortopedickej a traumatologickej kliniky LF UK, SZU a UNB Bratislava a člen Výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti SOTS. Zaoberá sa celým spektrom ortopédie a špecializuje sa na onkoortopédiu. Andrey Švec je spoluautorom nádhernej knihy 100 rokov od založenia Ortopedickej kliniky LF UK v Bratislave, kde spolu s kolegami textom a fotografiami pútavo popisujú históriu kliniky.  

Prednáša a reprezentuje Slovensko na medzinárodných vedeckých podujatiach, publikuje odborné články a aktívne podporuje integráciu moderných technológií do slovenskej ortopédie. Je fanúšikom golfu a športových aktivít. Neúnavne a s dôverou podporuje aktivity kolegov ortopédov, vedie mladú generáciu k profesionalizácii v ortopédii a presadzuje záujmy ortopedickej obce na národnej úrovni v legislatívnych a politických kontextoch.
Prijal funkciu Gestora Sekcie ambulantných ortopédov ako zástupca z Výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. 

Kontakt: sekretariát  asvec@ru.unb.sk, 02/48234613

Tím SAO

Zakladatelia Sekcie ambulantných ortopédov

Sekcia SAO bola založená v októbri 2019 v Hornom Smokovci v rámci Jesenného kongresu SOTS

AS

MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA, MBA

Predsedníčka Sekcie ambulantných ortopédov 
Manažér projektov a postgraduálneho vzdelávania

Ambulantný ortopéd v ORTOPEDIKA sro Skalica, člen Lekárskej komisie Slovenského olympijského výboru, hlavný organizátor Medzinárodných kongresov športovej medicíny, donedávna predseda Zdravotnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja, hlavný lekár viacerých juniorských majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji naposledy 2017 v Poprade. Hlavný lekár slovenských olympijských výprav na juniorských olympijských hrách YOG a EYOF. Autorka článkov a lektorka odborných podujatí.

Šéfredaktorka časopisu Ad manus orthopedici. Aktívne rozvíja, podporuje a manažuje činnosť tímu Sekcie ambulantných ortopédov a odborné znalosti prepája s talentom pre networking. Podporuje multidisciplinaritu aktivít. Spolu s kolegami integruje medicínske procesy a technológie do online digitalizovanej formy a pracuje na projektoch s prínosom pre komunitu ortopédov, traumatológov a športových lekárov. “Len ako tím máme silu zmeniť veci k lepšiemu”.

Kontakt: svrckova26@gmail.com , +421 903 946 798

5

MUDr. Peter Klein, MBA

Spoluzakladateľ SAO
Koordinátor pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami za SAO

Ortopéd kariérne od 1989 roku pracoval v Prešove vo FNsP J.A. Reimana. 1995-2000 ordinár pre detskú ortopédiu, 2000-2002 ortopedická ambulancia, od 2002 doteraz pracuje v ORTOPED, spol. s r.o. Prešov, konateľ a odborný zástupca. Autor článkov, člen redakčnej rady časopisu Ad manus orthopedici a lektor odborných podujatí. V ortopédii sa zameriava na podológiu, osteológiu, detskú ortopédiu a ASK opertívu veľkých kĺbov.

Člen SOTS, SLK a člen Rady  RSLK v Prešove, ZAP – predseda prešovského kraja. Lekár FC Tatran Prešov futbal 1989-1997, lekár Tatran Prešov hádzaná.  Operačné zákroky realizuje v UN Sv.Michala Košice a SOFYC klinik Prešov. Presadzuje adekvátne postavenie ambulantných ortopédov a sleduje legislatívne procesy v spoločnosti.

Kontakt: ortoped001@zoznam.sk, +421 905 746 689

chovanec

MUDr. Peter Chovanec, FEBOT

Spoluzakladateľ a revízor SAO

Ortopéd a vedúci vzdelávania na ortopedickom oddelení Nemocnice Kyjov ČR,  športový traumatológ v Sanofyto Brno, ambulantný ortopéd v ORTOPEDIKA sro Skalica. Študoval na Masarykovej Univerzite v Brne, atestoval z ortopédie v Hradci Králové, získal európsku atestáciu z ortopédie a traumatológie v Lisabone, pracoval 5 rokov na viacerých klinikách vo Veľkej Británii vrátane vedúcich pozícií.

Autor článkov, lektor odborných podujatí a workshopov sonografie muskuloskeletálneho systému. Trpezlivo a postupne sa snaží pochopiť rozdiely v slovenskom zdravotníctve v porovnaní so zahraničnými pracoviskami. Integruje nové technológie v ortopédii a motivuje mladých kolegov k aktivite.

Kontakt: ortopediaSAO@ortopediaSAO.sk

2

MUDr. Matej Handžák

Spoluzakladateľ SAO

Traumatológ na Traumatologickom oddelení Nemocnice v Poprade, lekár juniorských hokejových reprezentácií, predseda Zdravotnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja, šéflekár Hokejového klubu Poprad, jeden z hlavných lekárov juniorských majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji MS 18, PP/SNV, 2017, šéflekár Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji U18 v Piešťanoch 2022. Člen Komisie pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni. Člen redakčnej rady Ad manus orthopedici. Podporuje prepájanie traumatologickej tematiky s ortopedickou a aktívne priateľsky iniciuje vzdelávanie kolegov.

Kontakt: ortopediaSAO@ortopediaSAO.sk

3

MUDr. Hana Sameková

Spoluzakladateľka SAO
Špecialistka ortopedický protetik a detský ortopéd. Koordinátorka a poradkyňa pre oblasť detskej ortopédie a zdravotníckych pomôcok v SAO

Štúdium absolvovala na LFUK Hradec Králové a LF UK v Bratislave. Atestovala z Ortopédie I, II a Ortopedickej protetiky. 20 rokov pôsobila ako ortopéd na Klinike detskej ortopédie DFNsP Bratislava pri operatíve, diagnostike a v ambulancii. 10 rokov pracuje ako ambulantný ortopéd prevažne so zameraním na detského pacienta, JM Karlova Ves, Probios, Medissimo – Procare.

Autorka článkov a lektorka odborných podujatí. V minulosti klubový lekár detských športových klubov – futbal, hokej, volejbal, v súčasnosti lekár Slovenského zväzu ľadového hokeja. Fellowship Pittsburgh 2001, Mníchov 2003. So srdcom a emotívne bojuje za dôstojné postavenie lekára v spoločnosti a jeho adekvátne ohodnotenie. 

Kontakt: ortopediaSAO@ortopediaSAO.sk

1

Mgr. Andrej Foltýn

Spoluzakladateľ SAO
Koordinátor spolupráce a vzdelávania fyzioterapeutov

Profesionálny športový fyzioterapeut,  zakladateľ školiaceho  a fyzioterapeutického centra AF REHAB,s.r.o., ktorého kurzy za 15 rokov pôsobnosti už absolvovali tisícky študentov zo Slovenska, čiech, Maďarska aj Rakúska. Andrej je fyzioterapeut atlétov a slovenskej hokejovej reprezentácie, člen zdravotnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja, lektor a garant svetovo uznávanej metódy SM system pre Slovensko.

Vo svojej praxi využíva Vojtovu metódu, spiraldynamik, suchú ihlu, tejping, mobilizácie, manipulácie, funkčnú manuálnu medicínu podľa doc.Tichého,  sonografiu a ďalšie techniky. V liečbe ochorení a úrazov pohybového aparátu považuje spoluprácu lekárov a fyzioterapeutov za kľúčovú.  

Kontakt: afrehab@gmail.com, +421 903 760 233

Ciele a ambície Sekcie ambulantných ortopédov SOTS (SAO)

1. Podpora a koordinácia poskytovanej ambulantnej zdravotnej ortopedickej starostlivosti.

2. Popularizácia odboru ortopédia medzi laickou a odbornou verejnosťou.

3. Organizácia vzdelávacích podujatí pre laickú aj odbornú verejnosť multidisciplinárne na národnej aj medzinárodnej úrovni.

4. Poskytovať organizačné a materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích, kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí.

5. Spolupracovať s vedeckými a výskumnými zariadeniami a organizáciami.

6. Spolupracovať s vedeckými a výskumnými zariadeniami a organizáciami.

7. Hájenie záujmov pracovníkov v odbore ortopédia, a to z hľadiska právneho, ekonomického a odborného.

8. Hájenie záujmov pacientov v ambulantnej ortopedickej starostlivosti.

9. Poskytovať poradenskú a konzultačnú činnosť.

10. Podpora a príprava preventívnych programov zdravia.

11. Vzájomná komunikácia medzi členmi združenia.

12. Prenájom priestorov, ktoré sú majetkom združenia alebo sú v prenájme s právom ďalšieho prenájmu.

13. Spolupráca a súčinnosť s hlavným odborníkom MZ SR pre ortopédiu.

14. Vydávanie časopisu Ad manus orthopedici.

15. Činnosť spojená s publikovaním článkov v tlači a na internete, rozširovaním propagačných materiálov (plagáty, časopisy, letáky, brožúry, odznaky a iné).

16. Spolupráca a súčinnosť pri príprave metodických materiálov pre ambulantnú ortopedickú prax.

17. Koordinácia a spolupráca odborníkov príbuzných odborov odboru ortopédia (traumatológia, protetika, fyzioterapia a ďalšie).

18. Vykonávať podnikateľskú činnosť v doplnkovom rozsahu a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Za podporu SAO ďakujeme partnerom

Odborní Partneri

Generálny partner pre rok 2024

Podpora od zdravotných poisťovní

Hlavní partneri

Partneri pre rok 2024

Mediálni partneri

Podporujúce osobnosti a organizácie