Kontaktujte nás

Radi vám pomôžeme

Sekcia ambulantných ortopédov o.z.

Hurbanova 9,
Skalica 909 01

IČO: 54 561 841
DIČ: 212 173 5814

Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK27 7500 0000 0040 3070 9430

Zapísaný:  MVSR, číslo spisu: SVS-OVS3-2022/022976,
reg.č.: VVS/1-900/90-63879

Mgr. Veronika Tomišová
office manager

+421 948 092 120
ortopediasao@ortopediasao.sk

Gestor SAO
MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH,  Sekretariát: 02/48234613, asvec@ru.unb.sk

Predsedníčka SAO
MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA, MBA,  +421 903 946 798,  svrckova26@gmail.com

Spoluzakladatelia SAO
MUDr. Peter Klein, MBA,  +421 905 746 689,
MUDr. Peter Chovanec, FEBOT  +421 918 309 400,
MUDr. Matej Handžák,  +421 903 767 124,
MUDr. Hana Sameková, +421 947 968 822
Mgr. Andrej Foltýn, +421 903 760 233

Grafický dizajn
Natália Hobothová, +421 904 582 364, natalia@hobothova.sk

IT administrátor
Mgr. Maroš Kovaľ, +421 915 064 445, maros@kovalsm.com

Sme tu pre Vás