V. MEDZINÁRODNÝ KONGRES
ŠPORTOVEJ MEDICÍNY

REGISTRÁCIA

1. - 3. jún 2023

Hotel SENEC****

Registrácia pre účastníka