V. MEDZINÁRODNÝ KONGRES
ŠPORTOVEJ MEDICÍNY

REGISTRÁCIA

1. - 3. jún 2023

v.ismc.logo

Hotel SENEC****

Registrácia pre vystavovateľa