AD MANUS ORTHOPEDICI Ročník 2 | Číslo 3

Každý, kto operuje, tak aj ambuluje.

Obsah

Pediatrická ortopédia vo FNsP Žilina – MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA

Liečba polohových deformít – Andrej Plž

Plagiocephalia – MUDr. Hana Sameková

Evolúcia, ľudia a osteoporóza – MUDr. Ján Lidaj

Právna zóna – MUDr. Zdenko Seneši, JUDr. Ivan Hemaník, PhD.

Kanabidiol – PharmDr. Kamila Chomanišová

Miesto pre vašu reklamu
O spoločnosti
Dozvedieť sa viac
Miesto pre vašu reklamu
O spoločnosti
Dozvedieť sa viac
Previous slide
Next slide