4. pracovné stretnutie Sekcie ambulantných ortopédov SOTS (SAO)

Predbežný časový harmonogram a predbežný program

štvrtok 2. február 2023

17:00 – 19:00
Ortopedická zoznamka
Diskusia na aktuálne témy z ortopedickej praxe
Spolupráca ambulantného sektora a nemocničných pracovísk

19:30
Spoločná večera

piatok 3. február 2023

9:00 – 10:30
Rané sedenie s rtg snímkami
moderátori: MUDr. Peter Chovanec, FEBOT,          MUDr. Matej Handžák,              MUDr. Vladimír Neuschl

Indikačné kritéria MSK ultrasonografie z pohľadu rádiológa
Neuschl V., IZD Trnava, Medirad Bratislava (15min)
 
Korelácia USG/MR vyšetrenia hamstringov
Bábel P., IZD Dunajská Streda, Medirad BA (20min)
 
Multimodalitný rádiologický prístup pri stresových fraktúrach
Neuschl V., IZD trnava, Medirad Bratislava (20 min)
 
Diskusia
 
10:30 coffe break
 
10:50 – 12:30
Panelová diskusia na tému jednodňovej starostlivosti
Jednodňová zdravotná starostlivosť v ortopédii – aktuálna situácia, štandardy, komplikácie, úhrady, trendy, perspektíva 

moderátor – MUDr. Peter Klein, MBA
pozvanie prijali – MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH         MUDr. Ján Grauzel      MUDr. Peter Polan, PhD., MPH 

12:30 Obed

13:30 – 16:30
Bilaterálna implantácia TEP kolenného kĺbu
M. Rovňák, M. Hrubina, P. Šiarnik, J. Sýkora, M. Melišík, L. Nečas , UN Martin (15min)

Ortopedická protetika – nové informácie a princípy preskripcie zdravotníckych pomôcok
MUDr. Janka Spišáková (30min)

Právna zóna s H&H partners, diskusia (45min)

100 rokov výroby individuálnych ortopedicko- protetických pomôcok vo firme Protetika, a.s.
Ing. Magdaléna KORDOŠOVÁ (15min)

coffe break

Podiatria v ambulancii ortopéda – manažment pacienta, diagnostika, riešenie, individuálne ortézy a ich úprava, správne obúvanie, spolupráca s inými odbormi medicíny
MUDr. Peter Klein, MBA (60 min)   

piatok 3. február 2023
Sekcia pre sestry
 
09:00 – 12:00
Odborný program a diskusia s právnikmi