VOĽBY do Výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti SOTS 2023

Február 2023 priniesol výsledky korešpondenčne organizovaných volieb členov SOTS do Výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. Od roku 2009 je úradujúcim prezidentom spoločnosti prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH, ktorý svoj post znova obhájil. Blahoželáme všetkým úspešným kolegom a tešíme sa na nové výzvy a spoluprácu.

Zo zápisnice: Prim. Dr. Marek Ozorák informoval o výsledku korešpondenčných volieb do výboru SOTS ktoré sa konali v období od 11/22 do 01/23. Celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov bol 137, platných bolo 135. Výsledky hlasovania: Najviac korešpondenčných hlasov získal a predsedom výboru SOTS sa opakovane stal: prof. Kokavec (111 hlasov). Za ďalších členov výboru boli zvolení: Dr. Švec ( 107 hlasov), Doc. Šteňo ( 78 hlasov), Dr. Totkovič ( 71 hlasov), Dr. Kľoc ( 66 hlasov), Dr. Krajcsovics ( 66 hlasov), Dr. Spišáková ( 64 hlasov), Dr. Demitrovič ( 60 hlasov), Dr. Polan ( 60 hlasov). Revízormi výboru SOTS sa stali: Dr. Krause ( 59 hlasov), Doc. Lacko ( 58 hlasov).

Zloženie nového výboru SOTS