Úvod do MSK ultrasonografie I.

REZERVUJTE si MIESTA VČAS 📅📌
Vážené kolegyne a kolegovia,
pozývame Vás na Úvod do MSK ultrasonografie I., ktorý sa bude konať 14.-15. 10. 2022 v Hoteli Termál vo Vyhniach 🤝
Všetky informácie o podujatí a registráciu nájdete na www.msksono.sk. Počet účastníkov je výrazne limitovaný, ozvite sa preto včas, ak máte záujem sa zúčastniť.
ortopediasao@ortopediasao.sk