Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti 2023

Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia, 

v mene výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na XLII. Červeňanského dni – národný kongres SOTS, ktorý sa bude konať v dňoch 30. – 31. marca, 2023, v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave. Tento rok sme vytvorili priestor pre prezentáciu príspevkov z problematiky nohy a členku, novších spôsobov reimplantácie TEP bedra, spinálnu sekciu – tumory. Už tradične sme program obohatili o sekciu voľných tém a sesterskú sekciu.

Veríme, že aj tento rok prispejeme k bohatej výmene odborných poznatkov a skúseností, ako aj k udržaniu, či prehĺbeniu starých priateľstiev v kontexte spoločného programu.

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Prezident SOTS

Zdieľať

Populárne

Podujatia

Jesenný kongres SOTS 2023

Hlavná stránka podujatia Registrácia HLAVNÉ TÉMY ODBORNÉHO PROGRAMU Regeneračná medicína pri ochoreniach pohybového aparátu Optimalizácia predoperačných, operačných a pooperačných postupov