Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti 2023

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia, 

v mene výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať na XLII. Červeňanského dni – národný kongres SOTS, ktorý sa bude konať v dňoch 30. – 31. marca, 2023, v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave. Tento rok sme vytvorili priestor pre prezentáciu príspevkov z problematiky nohy a členku, novších spôsobov reimplantácie TEP bedra, spinálnu sekciu – tumory. Už tradične sme program obohatili o sekciu voľných tém a sesterskú sekciu.

Veríme, že aj tento rok prispejeme k bohatej výmene odborných poznatkov a skúseností, ako aj k udržaniu, či prehĺbeniu starých priateľstiev v kontexte spoločného programu.

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Prezident SOTS