Prevencia a liečba kostných nádorov

Registrácia na podujatie

účastníci

Štvrtok, 7. 12. 2023, Hotel Košice | 16.00 - 19.30 hod

Decembrový interdisciplinárne zameraný TEAM WORK na tému Prevencie a liečby kostných nádorov sa uskutoční prezenčnou formou v Košiciach. Podujatie bude mať pridelené CME kredity. Certifikát o účasti obdržíte elektronicky.

S úctou ďakujeme partnerom podujatia, vďaka ktorým účastníci neplatia žiadne registračné poplatky.