XII. NÁRODNÍ KONGRESSPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍTRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII

LÉKAŘSKÁ SEKCE:

•Nejnovější trendy a doporučené postupy v artroskopických rekonstrukčních výkonech vazivového aparátu a kartilaginozních lézí
•Problematika revizních operací
•Hraniční indikace různých artroskopických výkonů
•Sportovní traumatologie
•Varia

SESTERSKÁ SEKCE:

•Rekonstrukční artroskopické výkony a jejich komplikace z pohledu sestry
•Jednoduché artroskopické výkony z pohledu sestry
•Pooperační sesterská péče
•Varia

FYZIOTERAPEUTICKÁ SEKCE:

•Nové trendy ve fyzioterapii u rekreačních a vrcholových sportovců
•Fyzioterapie při poranění a po operacích velkých kloubů
•Fyzioterapie při svalových zraněních
•Specifika fyzioterapie u sportovců mládežnických kategorií
•Terapeutické koncepty u funkčních poruch vrcholových sportovců

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY
(ZVÝHODNĚNÝ POPLATEK PRODLOUŽEN DO 20.8.2023)

Registrační poplatky (ceny včetně DPH) do 31. července 2023 od 1. srpna 2023
Členové SSTA ČLS JEP* 1 900 Kč 2 200 Kč
Nečlenové SSTA ČLS JEP 2 200 Kč 2 500 Kč
SZP (sestra), fyzioterapeuti 700 Kč 1 000 Kč
Doprovodná osoba 500 Kč 500 Kč

*Za člena SSTA ČLS JEP je považován ten člen, který má pro rok 2023 zaplacené členské poplatky. Tyto údaje budou prověřovány s SSTA.

Registrační poplatek zahrnuje:
• účast na odborných zasedáních kongresu
• kongresové materiály
• volný vstup na výstavu firem
• občerstvení během přestávek