Jesenný kongres SOTS 2023

HLAVNÉ TÉMY ODBORNÉHO PROGRAMU

  • Regeneračná medicína pri ochoreniach pohybového aparátu
  • Optimalizácia predoperačných, operačných a pooperačných postupov v kĺbovej endoprotetike
  • Mikrochirurgia a chirurgia ruky
  • Prevencia a liečba osteoporotických zlomenín
  • Sekcia ambulantných ortopédov
  • Fórum mladých ortopédov
  • Sekcia sestier a fyzioterapeutov

 

REGISTRÁCIA

Prihlasovanie k účasti je možné online prostredníctvom webovej stránky www.jesennykongressots2023.sk
Prihlasovanie online bude ukončené  20. 9. 2023.
Po tomto termíne bude registrácia možná priamo na mieste.

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 do 21. 6. 2023od 22. 6. 2023   na mieste  
Lekár člen SOTS
100,- EUR120,- EUR140,- EUR
Lekár nečlen SOTS
120,- EUR140,- EUR160,- EUR
Sestra člen SKSaPA
25,- EUR35,- EUR45,- EUR
Sestra nečlen SKSaPA
35,- EUR45,- EUR55,- EUR
Fyzioterapeut člen SKF
25,- EUR35,- EUR45,- EUR
Fyzioterapeut nečlen SKF
35,- EUR45,- EUR55,- EUR
Medicínsko-technický pracovník
35,- EUR45,- EUR55,- EUR

STRAVA

 do 21. 6. 2023od 22. 6. 2023   na mieste  
Spoločná večera                                
50,- EUR50,- EUR50,- EUR
Obed
15,- EUR15,- EUR15,- EUR

Pri registrácii na mieste nie je možné objednať ubytovanie a stravu.
Uvedené účastnícke poplatky sú vrátane DPH a je v nich zahrnutý vstup vstup do kongresových priestorov, vstup na odborný program, materiály podujatia a catering počas prestávok.