Predplaťte si odborný časopis zameraný na ortopédiu, traumatológiu a právne aspekty medicínskej praxe. Vďaka časopisu budete informovaní o aktuálnych témach, podujatiach a skúsenostiach z reálnej praxe.

Celoročné predplatné na rok 2022

Ročník 3 | Číslo 1

13€

Ročník 3 | Číslo 2

13€

Ročník 3 | Číslo 3

13€

Ročník 2 | Číslo 1

13€

Ročník 2 | Číslo 2

13€

Ročník 2 | Číslo 3

13€