Národný kongresSlovenskej ortopedickeja traumatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou